Vodafone

Popis projektu: Popis projektu - administrativní objekt, sídlo Vodafone ve Stodůlkách
- 7 nadzemních podlaží a 4 podlaží podzemní
- monolitický skelet založený plošně na desce
- štíhlé interiérové sloupy přes 3 podlaží výšky 15 m, půdorysný rozměr 172 x 37 m, 2 dilatační celky
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace skutečného provedení
- autorský dozor
- dílenská dokumentace vyztužení betonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti s.r.o.
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel VCES
Rok realizace: Rok realizace 2014