profil firmy

​​

 

Building STATICS s.r.o. je statickou kanceláří, která byla založena v lednu 2019 a je přímým pokračovatelem statické sekce projekční společnosti B U I L D I N G s.r.o. a to jak personálně, tak v oblasti nabytého know-how.

Zaměřujeme se na konstrukce pozemních staveb, a to jak novostaveb, tak i rekonstrukcí. Nejvýznamnější realizace máme v oboru železobetonových konstrukcí a rekonstrukcí. Navrhujeme bezpečné, spolehlivé a úsporné konstrukce.

Projektová dokumentace je zpracovávána od stupně studie až po prováděcí projekty včetně výkonu autorského dozoru nad prováděním stavby. Dle námi zpracovaných prováděcích projektů byly realizovány desítky významných staveb.

Zvládneme vyprojektovat architektonicky zajímavé a rozsáhlé konstrukce za použití speciálních stavebních technologií. Zabýváme se rovněž návrhem úsporných konstrukcí pro běžnou developerskou výstavbou či optimalizacemi konstrukcí pro stavební společnosti. Máme značné zkušenosti s projektováním objektů vyžadujících antivibrační opatření.

Náše společnost disponuje kapacitou přibližně 15ti projektantů statiků z nichž má 5 osvědčení o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb. Většinu projektů zpracováváme ve 3D, umíme rovněž nabídnout dokumentaci zpracovanou v prostředí BIM.