Vivus Argentinská

Popis projektu: Popis projektu - bytový komplex skládající se ze 6ti objektů
- 4 až 7 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží
- monolitické stěnové konstrukce na společném suterénu, založení kombinovaně na desce a pilotách
- půdorysný rozměr 170 x 60 m, rozděleno na 4 dilatační celky, složitý přechod mezi podzemními a nadzemními podlažími, tahové piloty
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace skutečného provedení
- dokumentace vyztužení železobetonových prvků
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Investor: Investor Vivus
Dodavatel: Dodavatel Terracon
Rok realizace: Rok realizace 2018-2019