Roztyly Plaza

Popis projektu: Popis projektu - administrativní objekt u stávajícího autobusového nádraží Roztyly
- 7 nadzemních podlaží s technologickou nástavbou a 4 podlaží podzemní
- monolitický skelet založený kombinovaně na základové desky a pilotách
- velmi složitý tvar, podzemní podlaží x nadzemní podlaží - návaznost v jiném modulu řešena množstvím masivních železobetonových trámů, téměř po celém obvodě objektu konzola 4m, objekt překontrolován přes vstupní portál až o 7,5m, systém vzpěr a ocelových táhel, velkorysé zastřešení atria s ocelovými lávkami
- HPP 43 000m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro výběr zhotovitele
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- studie proveditelnosti
Architekt návrhu: Architekt návrhu Aulík Fišer Architekti
Investor: Investor Passerinvest Group