Prosek Point

Popis projektu: Popis projektu - administrativní objekt
- 9 nadzemních podlaží a 2 podlaží podzemní
- monolitický skelet založený na pilotách
- vynesení horní konstrukce nad metrem na předepjatém železobetonovém roštu, nakloněná fasáda
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro výběr zhotovitele
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu KAAMA – Ing. Arch Mrázek, Ing. Arch. Thér