Pavilon Goril ZOO Praha

Popis projektu: Popis projektu - nový pavilon goril v ZOO Trója, ocelová lávka přes ulici Pod Hrachovkou, prodloužení stávající dřevěné lávky od pavilonu žiraf, množství opěrných stěn ve výběhu goril
- hlavní budova monolit se zelenou střechou, s vloženým mezipodlažím a technickými lávkami, založený plošně na desce a základových pasech
- velké rozpony v hlavní budově až 16 m, střecha s extenzivní zelení, prováděna dynamická analýza ocelové konstrukce lávky
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti
Investor: Investor ZOO Praha
Investiční náklady: Investiční náklady cca 130 mil. Kč
Rok realizace: Rok realizace 2019-2020