Ovenecká 33

Popis projektu: Popis projektu - kompletní rekonstrukce domu na Letné z třicátých let 20. století, přestavba bývalého hotelu na bytový dům
- 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, dvorní přístavba 3 nadzemní podlaží
- zbudování zakladače pro parkování vozidel přímo před objektem – 3 m pod základovou spáru 1.PP, podchycení základů, kompletní rekonstrukce cca 50 % stropů, zesilování stávajících válcovaných nosníků, ocelová nástavba 3.NP, rekonstrukce krovu, výměny a zesilování stávajících zděných konstrukcí
- objekt získal ocenění Realitní projekt roku – absolutní vítěz
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace dílenského vyztužení železobetonové konstrukce zakladače
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu TaK Architekti
Investor: Investor Prague Prime House
Dodavatel: Dodavatel Casta Písek
Rok realizace: Rok realizace 2016