Obytný soubor Mazanka

Popis projektu: Popis projektu - rekonstrukce 5ti bytových domů v havarijním stavu, který vznikl chybným návrhem nosné konstrukce
- 4 až 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží
- monolitické skelety založené na pilotách, postaveno v roce 2007
- zesílení a podepření nosné konstrukce v místě největších rozponů pomocí předepnuté ocelové konstrukce v 1.PP, v horních podlažích umístěny ocelové předepnuté sloupky do stávajících příček tak, aby nebyla omezena dispozice bytů, zesilování uhlíkovými lamelami, opásání sloupů ocelovými konstrukcemi, sešití stávajících příček
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Investor: Investor Metrostav Development
Dodavatel: Dodavatel Metrostav
Rok realizace: Rok realizace 2016-2017