Obytný soubor Britská čtvrť

Popis projektu: Popis projektu - jedna z největších nových městských čtvrtí v Praze na Západním městě vzniká od roku 2007 do současnosti, cca 20 bytových objektů a 8 administrativních objektů, přes 1 500 bytových jednotek
- objety 5 až 15 nadzemních podlaží a 1 až 2 podzemní podlaží
- bytové objety monolitické/zděné stěnové konstrukce založené na pilotách
- u části objektů v blízkosti metra antivibrační opatření, 2 objekty 15 nadzemních podlaží, konstrukčně i architektonicky velmi rozmanité objekty
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace pro vyztužení železobetonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti, ABM architekti a další
Investor: Investor Finep