Nájemní komplex Luka

Popis projektu: Popis projektu - největší projekt nájemního bydlení v ČR
- 15 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží s možností nástavby 5 podlaží
- monolitická stěnová konstrukce založená na pilotách
- architektonicky zajímavý objekt s organickým tvarem, vibroizolační opatření pomocí pružných ložisek, nadzemní podlaží pootočena o 45 stupňů oproti systému nadzemních podlaží, přechodová deska tl. 1 m, vyložení balkonů na isonosnících až 2,8 m, římsy po obvodě objektu z pohledového betonu, příprava na nástavbu 5ti podlaží
- objekt získal ocenění Realitní projekt roku – absolutní vítěz
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace skutečného provedení
- změna stavby před dokončením
- dokumentace vyztužení železobetonových prvků
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu CAMA architekti
Investor: Investor Siko
Dodavatel: Dodavatel Průmstav
Investiční náklady: Investiční náklady 500 mil. Kč
Rok realizace: Rok realizace 2016-2017