Masarykovo nádraží

Popis projektu: Popis projektu - první etapa výstavby komplexu administrativních a bytových objektů od Zaha Hadid Architects na Masarykově nádraží
- dva objekty, 8 nadzemních podlaží a dvě podlaží podzemní
- monolitický skelet založený na pilotách
- antivibrační opatření pomocí ložisek nad 1.S pozdravem, složitý tvar, zkroucení štítových stěn "do vějíře" řešené pomocí šikmých sloupů, nosných parapetů, táhel a tažených stropních desek - vyklonění hrany objektu až o 18 m nad parter, příprava na napojení platformy nástupiště
- HPP 1.etapa 43 000m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- studie proveditelnosti
Architekt návrhu: Architekt návrhu Zaha Hadid Architects
Investor: Investor Penta Real Estate