Lidl

Popis projektu: Popis projektu - administrativní objekt centrály Lidl v Letňanech
- 3 nadzemních podlaží 1 podzemní podlaží, parking pod piazzettou 2 podzemní podlaží
- monolitický skelet založený plošně, ocelová konstrukce lávky
- složitý tvar, prolamovaná železobetonová fasáda, atrium, překonzolovaná část nad vstupem s vyložením 8 m délky 50 m, velmi rozlehlá konstrukce – hlavní objekt 190 x 55 mm, 3 dilatační celky
- HPP 45 300 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu Aulík Fišer Architekti
Investor: Investor Lidl