Lannův Palác

Popis projektu: Popis projektu - kompletní rekonstrukce novogotického objektu tzv. Lannova paláce u Masarykova nádraží, sídlo společnosti Finep
- 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží, podkroví
- zděná budova s klenbovými stopy založená plošně na pasech, v historii již několikrát rekonstruovaná
- oprava kleneb sálů sepnutím táhly, nový výtah v zrcadle schodiště, zesilování podest schodiště, zesilování svislých konstrukcí
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Investor: Investor Finep
Rok realizace: Rok realizace 2017-2018