Komerční Banka

Popis projektu: Popis projektu - administrativní objekt, sídlo Komerční banky ve Stodůlkách
- 7 nadzemních podlaží a 4 podlaží podzemní
- monolitický skelet založený plošně na desce
- tahové mikropiloty, štíhlé exteriérové sloupy
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace skutečného provedení
- autorský dozor
- dílenská dokumentace vyztužení betonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel VCES
Rok realizace: Rok realizace 2010-2012