Kolben Park CPI

Popis projektu: Popis projektu - bytový park v místě bývalého továrního areálu, objekty C, F, G
- 5 až 12 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží
- monolitické stěnové/zděné konstrukce založené na pilotách
- vibroizolační opatření všech objektů umístěné mezi suterény a nadzemními podlažími
- HPP projektované etapy 57 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro výběr zhotovitele objektu C
- dokumentace pro stavební povolení C, F, G
- dokumentace pro územní rozhodnutí F, G
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti
Investor: Investor CPI Property Group