Karlínské dvory I a II

Popis projektu: Popis projektu - dvě etapy výstavby bytových domů v Karlíně
- 8 nadzemních podlaží a 3 podzemních podlaží v stávající zástavbě
- monolitická/zděná stěnová konstrukce založená na pilotách a milánských stěnách
- u obou objektů použita speciální technologie top and down, kde stabilitu okolních staveb a milánských stěn zajišťuje rozepření stropní deskou v 1.PP, které byla betonována na terén, dočasně podepřena pomocí ocelových sloupů, následně podtěžena a zhotovena spodní stavba, velmi úzká spolupráce se společností Zakládání staveb
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace skutečného provedení
- dokumentace vyztužení železobetonových prvků
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Investor: Investor MS Invest
Dodavatel: Dodavatel Terracon
Rok realizace: Rok realizace 2017-2019