Hotel Hybernská

Popis projektu: Popis projektu - trojúhelníková budova nového hotelu v centru Prahy, navazuje na plánovanou platformu zastřešení Masarykova nádraží
- 7 nadzemních podlaží a technologická nástavba, 1 podzemní podlaží
- monolitický skelet založený na pilotách a transferových trámech
- vibroizolační opatření navržené ve dvou výškových úrovních, průchod budovou navazující na platformu Masarykova nádraží, konzola v jednom rohu trojúhelníku 5,5 m, velmi složité základové podmínky – objekt překračuje historickou gotickou hradbu staré Prahy, renesanční hradbu a rovněž stále funkční hradební stoku
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu Schindler Seko Architects
Investor: Investor Penta Real Estate