Florenc Gate

Popis projektu: Popis projektu - administrativní objekt přímo u metra Florenc
- 6 nadzemních podlaží a dvě podlaží podzemní
- monolitický skelet založený na pilotách
- antivibrační opatření pomocí ložisek nad 1.PP, šikmé sloupy, komplikované zajištění stavební jámy u metra
Building zpracoval: Building zpracoval - dílenská dokumentace vyztužení betonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu ateliér FNA
Investor: Investor ČSAD Praha
Dodavatel: Dodavatel PP53
Rok realizace: Rok realizace 2020-2021