Cvernovka Bratislava

Popis projektu: Popis projektu - výstavba bytového komplexu v Bratislavě, dvě obytné věže a dva nižší bytové objekty na společném suterénu, jedny z nejvyšších plánovaných objektů na Slovensku
- věže 34. NP (117 m) a 26 NP (86 m), zbylé objekty 8.NP, podnož 2.PP
- monolitická stěnová konstrukce (tube in tube) založená kombinovaně na základové desce a plovoucích pilotách v jílovitém podloží, délka pilot až 25 m
- založení pod hladinou Dunaje ve štěrkové terase naplavené na jílovitém podloží – těsněná stavební jáma, složité podmínky zakládání, dynamické výpočty u výškových objektů
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace vyztužení železobetonových prvků
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu A69 architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel Takenaka
Rok realizace: Rok realizace 2019-2020