CRD Beroun

Popis projektu: Popis projektu - nová budova v areálu Rehabilitační nemocnice Beroun,
- 4 nadzemních podlaží s ocelovou šikmou střechou a atriem, 2 podzemní podlaží
- monolitický skelet založený kombinovaně na pilotách a základové desce
- 2 dilatační celky, v hlubokém zářezu, v rozích objektu konzoly s max. vyložením 5,5 m, ocelové zastřešení atria, tělocvična a bazén s velkým rozponem umístěné pod podlahou atria, půdorysný rozměr 68 x 88 m
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu Mgr. A. arch. Mostafa Tousson
Investor: Investor Rehabilitační nemocnice Beroun (ASEKO)
Investiční náklady: Investiční náklady přes 1 mld. Kč
Rok realizace: Rok realizace 2019-2021