Byty U Šárky

Popis projektu: Popis projektu - komplex osmi bytových domů v blízkosti Přírodního parku Šárka
- 4 až 7 nadzemních podlaží a 1 až 2 podzemní podlaží
- bytové objety monolitické/zděné stěnové konstrukce založené na pilotách
- speciální konstrukční řešení pavlačí - oddělení od objektu z hlediska akustiky a tepelně-technického
- HPP 36 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro vyztužení železobetonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu AIP architekti
Investor: Investor Finep