Bytový komplex Nová Harfa

Popis projektu: Popis projektu - šest etap bytové výstavby od roku 2005 do současnosti, cca 2 000 bytů, vyprojektováno přes 20 bytových domů
- objety 5 až 14 nadzemních podlaží a 1 až 2 podzemní podlaží
- bytové objety monolitické/zděné stěnové konstrukce založené na pilotách
- konstrukčně i architektonicky velmi rozmanité objekty
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace pro vyztužení železobetonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti, ABM architekti
Investor: Investor Finep
Rok realizace: Rok realizace I. etapa – jaro 2007, II. etapa – podzim 2007, III. etapa – podzim 2008, IV. etapa – podzim 2011, V. etapa – léto 2013