Bytový komplex Barrandov

Popis projektu: Popis projektu - komplex 9ti bytových domů na Barrandově v blízkosti Prokopského údolí
- 5 až 17 nadzemních podlaží a 1 až 2 podzemní podlaží
- bytové objety monolitické/zděné stěnové konstrukce založené na pilotách
- u části objektů antivibrační opatření, u 17ti patrového objektu velmi složité architektonické členění fasád, komplikovaný přechod mezi podzemními a nadzemními podlažími – trámy výšky až 1 m
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace pro vyztužení železobetonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti
Investor: Investor Finep