Bytový dům V-Tower

Popis projektu: Popis projektu - nejvyšší bytový dům v Praze
- 31 nadzemních podlaží a 3 podzemních podlaží
- monolitický skelet založený plošně na základové desce
- výška 104 m, prováděny statické a dynamické výpočty, v rámci DPS byly ověřovány ve větrném tunelu, 2 dilatační celky suterénů, 2 masivní železobetonová jádra, objekt do tvaru V, vylehčované stropní desky, střešní bazény
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro výběr zhotovitele
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu Architektonický ateliér Radana Hubičky s.r.o.
Investor: Investor Epoque - Lancaster
Dodavatel: Dodavatel PSJ
Investiční náklady: Investiční náklady cca 3 mld. Kč
Rok realizace: Rok realizace 2015-2017