Bydlení Pergamenka

Popis projektu: Popis projektu - revitalizace bývalého areálu společnosti Ferona, 6 bytových domů, rekonstrukce kulturní památky správního objektu
- 4 až 8 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží
- bytové objety monolitické stěnové konstrukce založené kombinované na základové desce a pilotách
- tahové piloty, zrekonstruovány a ponechány fragmenty ocelové konstrukce bývalé skladovací haly
- HPP přes 50 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dokumentace pro vyztužení železobetonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu A69 architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel PP53