Budova České pojišťovny

Popis projektu: Popis projektu - polyfunkční objekt na Pankráci ulice 5.května
- 4 bloky, 7 nadzemních podlaží a 3 podzemních podlaží
- monolitický skelet založený plošně na desce
- ocelová protihluková stěna s externí fasádou propojující jednotlivé bloky, ocelové nástavby ve tvaru lodního kýlu, rozsáhlý objekt složený ze 4 dilatačních celků
Building zpracoval: Building zpracoval - dílenská dokumentace vyztužení betonových konstrukcí
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti
Investor: Investor Česká pojišťovna
Dodavatel: Dodavatel Metrostav
Rok realizace: Rok realizace 2008