Bubenská

Popis projektu: Popis projektu - kompletní rekonstrukce funkcionalistického administrativního komplexu z 1. poloviny 20. století, sídlo největší komunikační skupiny světa WPP
- 3 až 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží
- monolitický skelet založený na patkách
- komplexní podchycení stávajících základových konstrukcí z hlinitanového betonu pomocí mikropilotých bárek, provedení výměny několika sloupů v podzemních podlažích kvůli umístění parkovacích zakladačů, ocelové vestavby galerií, zesílení a sanace stávajících železobetonové konstrukce pomocí uhlíkových lamel a ocelových konstrukcí
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace skutečného zhotovení stavby
- autorský dozor
- dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu TaK architekti
Investor: Investor CPI Property Group
Dodavatel: Dodavatel Metrostav
Rok realizace: Rok realizace 2018-2020