Breda Weinstein, Opava

Popis projektu: Popis projektu - obchodní a společenské centrum, přestavba areálu bývalého pivovaru poblíž Opavy, dostavba nových a rekonstrukce několika stávajících objektů
- 4 nadzemních podlaží a 1 podzemních podlaží, areál cca 200 x 120 m
- monolitický skelet založený na pilotách, stávající objekty podchyceny tryskovou injektáží
- nové konstrukce jsou rozděleny původními ponechanými a rekonstruovanými objekty varny a spilky, spojené jsou novým krčkem na jižní straně areálu, pasáže a atria mezi stávajícími objekty a novými částmi jsou zastřešeny ocelovými prosklenými konstrukcemi, nové stropy jsou železobetonové, nové krovy jsou většinou navržené s nosnou ocelovou konstrukcí
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro výběr zhotovitele
- dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu Šafer Hájek Architekti
Investor: Investor Breda Weinstein
Rok realizace: Rok realizace 2014