Areál Nuselský pivovar

Popis projektu: Popis projektu - revitalizace bývalého areálu Nuselského pivovaru, 17 bytových domů, rekonstrukce rozsáhlého stávajícího objektu a podzemní garáže
- 4 až 9 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží
- bytové objety monolitické stěnové konstrukce založené kombinované na základové desce a pilotách
- těsněná stavební jáma, tahové piloty, u poloviny objektů antivibrační opatření na pryžových ložiscích, složité výškové osazení objektů do mírně svažitého terénu
- HPP přes 80 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro výběr zhotovitele
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro územní rozhodnutí
Architekt návrhu: Architekt návrhu Chybík Kryštof architekti
Investor: Investor Penta Real Estate