AOC Bořislavka

Popis projektu: Popis projektu - administrativně-obchodní centrum, sídlo KKCG, MND, Sazka
- 4 budovy tvaru krystalu na společném suterénu, 4 až 7 nadzemních podlaží a 5 podzemních podlaží
- monolitický skelet založený kombinovaně na pilotách a základové desce
- tvarově extrémně složitá stavba, délka objektu 230m, rozděleno pouze na 2 dilatační celky, téměř žádné svislé konstrukce v nadzemních podlažích nekorespondují se svislými konstrukcemi v podzemních podlažích, velké množství (desítky) šikmých sloupů, konzol s vyložením až 6m a přechodových trámů, největší trámy 1250/2000mm vyztuženy profily HEB 900, pasáž obchodního centra s velkými rozpory (okolo 14m), na kterém jsou uloženy nadzemní části budov, stavební jáma hluboká až 20m, propojení se stanicí metra Bořislavka, šikmé celoprosklené fasády, množství uměleckých prvků, ocelové atrium mezi objektem 1 a 2, panaromatické výtahové triplexy
- uloženo přes 35 000 m3 betonu a 4200 t betonářské výztuže
- vítěz prestižní mezinárodní architektonické soutěže INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS - BEST INTERNATIONAL OFFICE DEVELOPMENT 2019-2020
Building zpracoval: Building zpracoval - autorský dozor
- dílenská dokumentace vyztužení betonových konstrukcí
- dokumentace provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu Aulík Fišer Architekti
Investor: Investor KKCG Real Estate
Dodavatel: Dodavatel sdružení Metrostav-Feri
Investiční náklady: Investiční náklady cca 3 mld. Kč
Rok realizace: Rok realizace 2019-2020